དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོག་ནས་ཁྲིད་ཐུང་བརྒྱ་རྩའི་བཀའ་ཁྲིད།

གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་དྲ་བརྙན་བརྒྱུད་བསྒྲགས་ཡག་པོ་གཟིགས་མ་ཐུབ་ན་ངོས་གཞི་བསྐྱར་འབྱེད་གནང་རོགས། refresh your screen. སྐུ་ངལ་འཕྲད་ཚེ། དྲ་ཕྲིན་ཡིག་ཟམ། This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Video Player Option:       བོད་ཡིག     jwplayer   or   youtube
 

      *To change time zone select from dropdown

20th Kagyu Gunchoe Indian Time
January 16-22 - Bodhgaya, India  
  9:30 - 10:30   • Teaching
  10:30 - 11:00   • Tea Break
  11:00 - 12:00   • Teaching